תמצית השיעור

נסביר בעזרת ציורים מתאימים כיצד לכפול שלם בשבר