תמצית השיעור

פתירת תרגילי שברים יסודיים בעזרת ציורים.