תמצית השיעור

נלמד על כללי התחלקות ב - 2, 5 ו - 10