תמצית השיעור

כל תרגיל כפל אפשר לראות כתרגיל חילוק וההיפך.