תמצית השיעור

הסבר עם תרגילים בחיבור ופתרונם בטור/במאונך.