תמצית השיעור

נלמד לפתור תרגילי חיבור וחיסור בעזרת מטבעות