תמצית השיעור

הסבר על חוק התנועה השלישי של ניוטון - חלק ב' - פיתוח הדוגמא וחישוב הכוחות