תמצית השיעור

הסבר על חוק התנועה השלישי של ניוטון - חלק א' - הצגת החוק ומתן דוגמא