תמצית השיעור

הסבר על חוק פיסיקלי בכלל, ועל החוק הראשון של ניוטון בפרט