תמצית השיעור

הגדרת המושג תאוצה והסבר איך מודדים תאוצה מתוך נתוני מיקום