תמצית השיעור

מהן יחידות מדידה, למה הן חשובות, וכיצד ממירים אותן בבטחה