תמצית השיעור

הגדרת מהירות, מרשם למדידת מהירות באופן כמותי, וגרף מיקום כתלות בזמן