תמצית השיעור

הסבר על כוח הכובד ושתי תכונות שלו - גורם להאצה, וההאצה שווה לכל הגופים