תמצית השיעור

רקע על מדע הפיסיקה של התנועה - חקר החוקיות של תנועת גופים בארץ ובחלל