תמצית השיעור

נלמד כיצד לפרק את המחובר הקטן/השווה למחובר הגדול כדי להגיע לעשרת אחת