תמצית השיעור

נפתור תרגיל בו נתונה סדרה חלקית ויש להשלים את המספרים החסרים.