תמצית השיעור

בשעון מחוגים, המחוג הקצר מורה על השעה והמחוג הארוך מורה על המספר 12.