תמצית השיעור

בעזרת שמות של תלמידים, נתרגל את ערכי האותיות.