תמצית השיעור

נלמד את נושא החיסור על ידי הסבר שאלה מילולית בעזרת תמונות.