תמצית השיעור

נסביר את מושג החיסור בעזרת תמונות והוצאת צפרדע מתיבה שבה יש צפרדעים.