תמצית השיעור

שאלת חיבור דו שלבית. התשובה לשאלה השנייה קשורה לתשובה לשאלה הראשונה.