תמצית השיעור

לשאלה המילולית הדו-שלבית יש 2 שלבים.