תמצית השיעור

נתון תרגיל חיבור ויש להמציא סיפור חשבוני מתאים לתרגיל.