תמצית השיעור

נלמד כיצד לפתור שאלה מילולית בנושא חיבור עד 10 בעזרת תמונות.