תמצית השיעור

נלמד בעזרת תמונות של כדורים כיצד לחבר מספרים.