תמצית השיעור

נלמד כיצד לענות על שאלה מילולית בנושא חיבור שקלים, בעזרת תמונות מתאימות.