תמצית השיעור

סרטון העשרה על מרחקים לגופים שונים בחלל