תרגלו עם משחקים לכיתות ב – ג

כיתות ב' ו- ג'

♥♥ משחק בסדר   ♥♥♥ משחק נחמד    ♥♥♥♥ משחק נחמד מאוד     ♥♥♥♥♥ משחק מעולה!

משחקים בנושא – השוואת מספרים

משחק התאמת סימנים – גדול, קטן, שווה ♥♥♥♥♥

משחק מקטן לגדול ♥♥♥♥♥

משחק – גדול וקטן בתחום הרבבה  ♥♥♥♥♥

משחק הנדסה – הרכבת צורות גיאומטריות ♥♥♥♥♥

משחקים בנושא – חיבור וחיסור

משחק חיבור ♥♥♥♥

משחק חיבור ♥♥♥♥

משחק 1 חיבור במאונך  ♥♥♥♥♥

משחק 2 חיבור במאונך  ♥♥♥♥♥

משחק חיסור מספרים ♥♥

משחק 1 חיבור וחיסור ♥♥♥♥♥

משחק הנדסה – משולשים ♥♥♥♥

משחק 1 – חיבור וחיסור בתחום האלף     ♥♥♥♥

משחק 2 – חיבור וחיסור בתחום האלף     ♥♥♥♥

משחק הנדסה – השוואת זוויות ♥♥♥♥♥

משחקים בנושא – סדרות

משחק 3 סדרה עד 100 ♥♥♥

משחק כפל ♥♥♥♥♥

משחק סדרות חשבוניות ♥♥♥♥♥

משחק 1 חילוק בתחום ה-100 ♥♥♥

 משחק סדרות חשבוניות 3 ♥♥♥♥♥

משחק 2 חילוק בתחום 100 ♥♥♥

 משחקים בנושא – כפל וחילוק

משחק חיבור, חיסור, כפל ♥♥♥♥♥

משחק משולשי הכפל  ♥♥♥♥♥

משחק 3 חילוק בתחום 100 ♥♥♥

משחק 5 כפל עד 100 ♥♥♥♥♥

משחק הנדסה – מיון משולשים ♥♥♥

משחק לוח הכפל 2 ♥♥♥♥♥

משחק שעון אנאלוגי – דיגיטלי ♥♥♥♥

 

משחק הנדסה – סימטריה ♥♥♥♥

 

משחק התאמה – שעונים 1  ♥♥

 

משחק התאמה – שעונים 2 ♥♥♥♥

משחק התאמת פעולות חשבון  ♥♥♥♥

משחק התאמה – שעונים 3 ♥♥♥♥

משחק הנדסה – מדידת נפח 1 ♥♥♥

משחק סידור המחוגים של השעון ♥♥♥♥

משחק הנדסה – מדידת נפח 2 ♥♥♥

משחק קריאת השעה בשעון ♥♥♥♥

משחק הנדסה – מדידת נפח 3 ♥♥♥

 

משחק כפולות 5, 10 ♥♥♥♥♥ *קצת איטי בפידבק

 

משחק כפולות 2, 5, 10  ♥♥♥♥♥  *קצת איטי בפידבק

מבנה העשרוני

משחק 1 – כפולות 2, 3, 4, 6 ♥♥♥♥♥ *קצת איטי בפידבק

משחק המבנה העשרוני – צביעה ♥♥♥♥

משחק 2 – כפולות 2, 3, 4, 6  ♥♥♥♥♥ *קצת איטי בפידבק

משחק המבנה העשרוני – מי הכי גדול? ♥♥♥♥♥

משחק 1 – חילוק ♥♥♥♥  *קולות הרקע קצת מלחיצים ומוזרים

משחק המבנה העשרוני – זוגי ואי-זוגי ♥♥♥♥♥

משחק כפל לפי רמות   ♥♥♥♥♥

משחק מספרים בתחום הרבבה 1 ♥♥♥♥

משחק סידור לוח הכפל   ♥♥♥♥♥ * קצת ארוך… דורש סידור של כל לוח הכפל

משחק זכרון בתחום הרבבה  ♥♥♥♥

משחק כפולות 3 בתחום הרבבה ♥♥♥♥ *אין פידבק לסיום המשחק

משחק בניית מספרים בתחום הרבבה ♥♥♥♥♥

משחק 1 – כפל במאונך ♥♥♥♥  *דורש פתרון תרגילים במחברת

משחק דומינו מספרים בתחום הרבבה ♥♥♥♥♥ * קצת מאתגר

משחק 2 – כפל במאונך ♥♥♥♥

משחק דומינו נקודות בתחום הרבבה   ♥♥♥♥ *קצת מאתגר, דומה לקודמו, מעט קשה יותר

משחק – כפל ♥♥♥♥♥

משחק 3 – חיבור וחיסור בתחום האלף ♥♥♥♥♥

משחק זכרון – כפל בתחום 100 ♥♥♥♥♥

משחק 2 – חיבור וחיסור בתחום הרבבה ♥♥♥♥♥