מתרגלים במשחק כיתות ד – ה

כיתות ד' + ה'

♥♥ משחק בסדר   ♥♥♥ משחק נחמד    ♥♥♥♥ משחק נחמד מאוד     ♥♥♥♥♥ משחק מעולה!

משחק כפל וחילוק 1  ♥♥♥♥♥ מאתגר

משחק כפל וחילוק 2   ♥♥♥♥♥ מאתגר

משחק – גימטריה  ♥♥♥♥♥

משחק התאמת גדלים בתחום המיליון   ♥♥♥♥

משחק – המספר הגדול ביותר   ♥♥♥♥

משחק – סדרות    ♥♥♥♥

משחק – תכונות האפס והאחד  ♥♥♥♥♥ הפידבק של קולות הרקע מלחיץ

משחק – תשבץ מספרים ראשוניים  ♥♥♥♥♥

משחק – חיבור, חיסור, כפל וחילוק   ♥♥♥♥♥

משחק – כפל לפי רמות   ♥♥♥♥♥

משחק 1 – חילוק עם צביעה  ♥♥

משחק – שברים פשוטים 1  ♥♥♥♥♥

משחק – שברים פשוטים 2   ♥♥♥♥♥

משחק – שברים פשוטים 3    ♥♥♥♥♥

משחק – שברים גדולים מ-1  ♥♥♥♥♥ יש להשתמש  עם מקשי המקלדת ולא עם העכבר

משחק הנדסה – מיון מרובעים  ♥♥♥ איטי מאוד.

משחק הנדסה – התאמת תכונות לצורות הנדסיות   ♥♥♥♥

 משחק הנדסה – התאמת שם לצורות הנדסיות   ♥♥♥♥♥

משחק הנדסה – השוואת נפחים 1   ♥♥♥♥♥

משחק הנדסה – השוואת נפחים 2   ♥♥♥♥♥

משחק הנדסה – הרכבת צורות גאומטריות   ♥♥♥♥♥ משחק טנגרם מאתגר

משחק הנדסה – קוי סימטריה   ♥♥♥♥♥

 משחק השוואת שברים פשוטים  ♥♥♥♥♥

 זיהוי שברים פשוטים  ♥♥♥♥ קצת איטי, מאוד קל

 משחק 3 שברים פשוטים  ♥♥♥ קצת איטי, מאוד קל

 משחק 2 שברים פשוטים  ♥♥♥♥♥

 משחק 1 שברים פשוטים  ♥♥♥ קצת איטי מאוד קל

 משחק חיבור וחיסור שברים  ♥♥♥♥♥ מאתגר

 משחק גאומטריה – זיהוי צורות  ♥♥♥♥ דרושה שליטה טובה בעבודה עם עכבר המחשב

 משחק גאומטריה – זוויות 1  ♥♥♥♥♥ מאוד קל

 משחק גאומטריה – זיהוי מונחים בגאומטריה     ♥ ♥ ♥ ♥ קל מאוד

 משחק גאומטריה – התאמת מצולע לשמו  ♥♥♥♥ קצת איטי, רמה קלה

 משחק זוגי או אי-זוגי  ♥♥♥♥ רמה קלה

 משחק סדר פעולות 1  ♥♥♥♥♥

 משחק מספרים עוקבים   ♥♥♥ קל מאוד

 משחק מספרים בספרות ובמילים   ♥♥♥♥♥

 משחק 1 השוואת מספרים עשרוניים  ♥♥♥♥ רמה קלה

 משחק זכרון שברים עשרוניים ופשוטים   ♥♥♥♥♥

 משחק שברים מהגדול לקטן    ♥♥♥♥♥

 משחק חיבור שברים עשרוניים 1  ♥♥♥♥♥ ההוראות מופיעות בלשונית בצד ולא מוצגות עם תחילת המשחק

 משחק חיסור שברים עשרוניים 1   ♥♥♥♥♥ ההוראות מופיעות בלשונית בצד ולא מוצגות עם תחילת המשחק

 משחק המבנה העשרוני    ♥♥♥♥♥

 משחק גדול או קטן מעשירית     ♥♥♥♥♥ יש להשתמש עם מקשי המקלדת ולא העכבר

 משחק 2 השוואת מספרים עשרוניים   ♥♥♥ מאוד קל

 משחק 3 השוואת מספרים עשרוניים    ♥♥♥ מאוד קל

 משחק 4 השוואת מספרים עשרוניים  ♥♥♥ מאוד קל

 משחק חיבור שברים עשרוניים למתקדמים  ♥♥♥♥♥

 משחק חיסור שברים עשרוניים למתקדמים  ♥♥♥♥♥

 משחק חידות בשברים עשרוניים למתקדמים  ♥♥♥♥♥ מאתגר מאוד

 משחק קו נקודה עם המבנה העשרוני           ♥♥♥♥ אין אינדיקציה לסיום המשחק

 משחק 1 – הממוצע   ♥♥♥♥♥

 משחק 2 – הממוצע  ♥♥♥♥ קל

 משחק סדר פעולות 2   ♥♥♥♥♥

 משחק ערך השבר   ♥♥♥♥♥

 משחק – מי השבר הגדול?   ♥♥♥♥♥

 משחק – מי השבר הקטן?   ♥♥♥♥♥

 משחק – חיבור שברים  ♥♥♥♥♥

 משחק – חיבור שברים חסרים   ♥♥♥♥♥

 משחק – חיבור שברים חסרים למתקדמים   ♥♥♥♥♥  כמו קודמו, אך רמה קשה יותר

 משחק – חיסור שברים חסרים   ♥♥♥♥♥

 משחק – חיסור שברים חסרים למתקדמים   ♥♥♥♥♥ כמו קודמו, אך רמה קשה יותר

 משחק – חיבור מספרים מעורבים   ♥♥♥♥♥

 משחק – חיסור מספרים מעורבים    ♥♥♥♥♥

 משחק – חיבור וסידור לפי סדר עולה  ♥♥♥♥ אין אפשרות לתקן תשובות שגויות

 משחק – חידות במספרים מעורבים  ♥♥♥♥♥ מאתגר

 משחק גאומטריה – חקירת משולשים  ♥♥♥♥ חקירת זויות

 משחק גאומטריה – ממשולש למרובע    ♥♥♥ נתקע לפעמים

 משחק גאומטריה – זיהוי צורות 1   ♥♥♥♥ דרושה שליטה טובה בעבודה עם עכבר המחשב