למורים

האתר לא בא להחליף אף מורה!

האתר יכול להיות לעזר לכל מורה בכל דרך שיבחר! אין דרך טובה יותר או דרך טובה פחות

האתר מציע שיעורים, תרגילים, מבחנים ומשחקים

המורה יכול לבחור מה מתאים לכל כיתה וכיתה:

 • לפי גודלה
 • לפי הרכבה
 • לפי רמתה

מה ילמדו בכיתה? ומה ילמדו בבית?

 • יש מורים שיבחרו להשתמש בסרטוני וידאו של האתר להקרנה בכיתה
 • יש מורים שיבחרו להפנות תלמידים שהחסירו לימודים להשלים את החומר בבית עם האתר
 • יש מורים שיבחרו להפנות תלמידים שלא הבינו בכיתה להתנסות בדרך הסבר נוספת בבית עם האתר
 • יש מורים שיבחרו להשתמש באתר כהכנה למבחנים
 • יש מורים שיבחרו להציע לתלמידים המצטיינים להתקדם מהר יותר בחומר עם האתר
 • יש מורים שיבחרו להציע לתלמידים המצטיינים לתרגל את החומר עם תלמידים חלשים באמצעות האתר
 • יש מורים שיבחרו לתת שיעורי בית ותרגולים דרך האתר
 • יש מורים שפתאום יוכלו לנצל את זמן השיעור ללמידה פעילה:משימות חקר או לימוד המחשתי, יישום הידע, דיון ותרגול ביחד בכיתה

יש מורים שפתאום יגלו שתלמידיהם קצת יותר מחייכים ואולי גם קצת יותר אוהבים מתמטיקה…

יש מורים שיבחרו שלא להשתמש באתר והם, כנראה,  רק יפסידו מזה!