תמצית השיעור

נפתור תרגילים המורכבים מחיבור וחיסור וכפל וחילוק ללא סוגריים,