תמצית השיעור

בעיה בנושא הסתברות משאלון 806 שנת 2012 מועד קיץ א'