תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית בנושא תנועה ונשתמש בנוסחה: דרך = מהירות * זמן