תמצית השיעור

כדי שלמשוואה יהיו 2 שורשים ממשיים, צריכים להתקיים 2 תנאים: a≠0 וגם ∆>0 כדי שגרף הפונקציה הנתונה לא יחתוך את ציר X , צריכים להתקיים 2 תנאים: a≠0 וגם ∆<0 כדי שגרף הפונקציה הנתונה יחתוך את ציר X בנקודה אחת, צריכים להתקיים 2 תנאים: a≠0 וגם ∆=0