תמצית השיעור

נפתור את מערכת המשוואות ממעלה ראשונה ים 2 נעלמים. כאשר a לא שווה לאפס, יש למערכת פתרון יחיד. כאשר a = b = 0 למערכת אינסוף פתרונות. כאשר a = 0 וגם b לא שווה לאפס, למערכת אין פתרון.