תמצית השיעור

למשוואה יש אינסוף פתרונות כאשר A=B=0 למשוואה אין פתרון כאשר A=0 וגם B לא שווה לאפס.