תמצית השיעור

תרגילים בנושא: אי-שיוויונות עם שברים