תמצית השיעור

נפתור את התרגילים בעזרת נוסחאות הכפל המקוצר.