תמצית השיעור

נשתמש במשפט הקוסינוסים במשולש ACT לצורך פתרון השאלה.