תמצית השיעור

נפתור משוואות עם שימוש בנוסחת השורשים