תמצית השיעור

נפתור את המשוואה הנתונה עם שיטת פירוק הטרינום הריבועי.