תמצית השיעור

נלמד מהו טרינום ריבועי וכיצד לפתור אותו.