תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא: פרוק לגורמים עם שימוש בנוסחת הכפל המקוצר.