תמצית השיעור

נפתור תרגילים עם אפשרות להוציא גורם משותף שהינו ביטוי אלגברי,