תמצית השיעור

נמצא את הזווית על ידי חישוב קוסינוס הזווית.