תמצית השיעור

נמצא את שטח המחיצה שהיא מלבן, שטח הבסיס שהוא ריבוע ושטח 4 הפאות שהן מלבניות.