תמצית השיעור

שטח פנים = סכום שטחי הבסיסים+ שטחי הפאות הצדדיות. נפח קוביה = צלע הקובייה בחזקת שלוש. נפח תיבה = שטח הבסיס כפול הגובה.