תמצית השיעור

נבנה דיאגרמת עץ כאשר כל ענף מייצג כדור בצבע שונה עם 2 הוצאות של הכדורים.