תמצית השיעור

נחשב את הציון הגבוה ביותר שתלמיד יכול לקבל כשהממוצע נתון