תמצית השיעור

ממוצע 85 זה כאילו כל אחד מהתלמידים קיבל ציון 85